top of page

Intervju

Ändamål

Skolkatalog

Program

InDesign, Illustrator, Photoshop

År

2021 

Uppdrag

Text & layout

Genom intervjuer fick vi i uppdrag att presentera varandra i klasskatalogen för IP Grafisk produktion & form. I grupper om två tog vi fram en grafisk profil som applicerades på våra respektive uppslag, som vi sedan arbetade individuellt med. Målet med vårt visuella uttryck var att skapa en lekfull och kreativ känsla, för att spegla utbildningens innehåll. 

I uppdraget ingick även att individuellt intervjua, transkribera och producera textinnehållet. 

Uppslaget är gjort i färgprofil Coated Fogra 39.

Uppslag-Tilda1.jpg
Uppslag Tilda_cmyk.jpg
bottom of page