top of page

Omslagslayout

Vad

Omslag till klasskatalog

Program

Illustrator, InDesign, Photoshop

År

2021

Uppdrag

Idé, design och färdig tryckfil

Uppdraget var att ta fram ett förslag på omslag till klasskatalogen för IP Grafisk produktion & form. Omslaget skulle, utöver utbildningsnamn och logotyp, även innehålla innehållsförteckning/kontaktlista. 

Min idé var att använda en färgpalett där rubriken kontrasterar bra mot bakgrunden, för att utbildningens titel ska vara iögonfallande. Därtill ville jag levandegöra klasslistan genom att använda porträttbilder på alla (här endast dummys) i en sammanhållen, dynamisk färgskala som gör baksidan till en egen upplevelse. På framsidan syns Michelangelos kända motiv i en ny och färggladare tappning där Gud och Adam blivit grafiska producenter. Se, på IP Grafisk produktion & form är allt möjligt!

Omslag_grå.jpg
Omslag utan mockup.jpg
bottom of page